JUDO - EN SPORTVEREGINING SIMPELVELD

Afmelden JBN lid,

Judo en Sportvereniging Banzai Verenigingslidnummer JBN : D2SP62Q

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.

De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen. Na opzegging ontvang je een schriftelijke bevestiging per post van de afmelding op het bij ons bekende adres.

Jouw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd.

Om je lidmaatschap op te zeggen dien je in te loggen in jouw persoonlijke MijnJBN profiel.

0