JUDO - EN SPORTVEREGINING SIMPELVELD

Lidmaatschap

Je bent lid van Judo en Sportvereniging Banzai, indien het inschrijfformulier, volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd bij Betty en Peter ( Judo & Jiu Jitsu Afdeling ) of bij een van de Aerobic trainsters ,het inschrijfgeld word dan ook contant betaalt bij inlevering van het inschrijfformulier.

Aansluitend gaat het lid akkoord dat er foto’s van activiteiten en trainingen e.d. op Facebook en Website gepubliceerd worden voor reclame doeleinden van de vereniging.

Contributie vanaf 1 Januari 2020

Kosten per maand:

Jeugd t/m 12 jaar

13 jaar en ouder

Judo

€ 14,50

€ 16,50  

Jiu Jitsu

€ 14,50

€ 16,50      

Judo en Jiu Jitsu

+ € 8,00

+ € 8,00      

Wedstrijdgroep Judo

+ € 5,00

+ € 5,00      alleen op vrijdag   18.30 t/m 19.30

Touwklimmen en krachttraining

+ € 5,00

+ € 5,00     alleen op zaterdag   12.30 t/m 13.30

Senioren extra training Jiu Jitsu

+ € 5,00

+ € 5,00     alleen op vrijdag   20.15 t/m 21.00

Dames Aerobic


€ 15,00 een keer per week

Dames Combi Fit


€ 15,00 een keer per week

Combinatie van Aerobic of Combi fit


+ € 4,00

☐ NIET actief lid, wegens blessure of zwangerschap

€ 08,00

€ 08,00

    Contributie is dan ook voor een heel jaar ( 12 maanden ) en wordt maandelijks ingehouden door de penningmeester!

Indien een lid aan een tweede sport/aerobicgroep of judo wedstrijdtraining wil deelnemen, zal hiervoor een maandelijkse toeslag worden berekend.

Betaling contributie

De vereniging prefereert de betaling van maandelijkse automatisch incasso van de contributie. De opdracht tot incasso kan worden gegeven door gebruik te maken van bijgevoegd machtigingsformulier. Mocht je echter achterraken met de contributie, behoudt de vereniging zich het recht voor om € 3,50 administratiekosten te rekenen.

Ziekte en/of blessure

In geval van ziekte en/of blessures die zich mogelijk over een langere periode zal/zullen uitstrekken, waardoor sporten in die periode niet mogelijk zal zijn, dient het lid de ziekte of de blessure schriftelijk te melden bij de penningmeester, zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd. Als de ziekte of blessure 6 weken later sporten nog altijd onmogelijk maakt dan krijgt het lid tot nader order de status van NIET ACTIEF LID en volgt pro rate parte restitutie van de contributie (het verschil tussen de contributie voor een actief lid en een niet actief lid) over (al) de periode dat hij/zij niet kon sporten.

Zwangerschap

In geval van zwangerschap kan het lid het verzoek doen bij de penningmeester haar status te veranderen van actief lid naar niet actief lid zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd. De status wordt automatisch weer omgezet naar actief lid wanneer het lid dit kenbaar maakt bij de penningmeester en begint met sporten.

Opzeggen lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap van onze vereniging kan via mail [email protected] en dient voor de 25ste van de lopende maand te gebeuren. Ben je te laat met afmelden, dan verplicht je jezelf om de contributie van de daaropvolgende maand te betalen.

Judo- en Jiu-Jitsu leden

Het bestuur prefereert dat ieder judo- of Jiu-Jitsu lid naast het lidmaatschap van de vereniging ook lid is van Judo Bond Nederland. Daarnaast is een lidmaatschap van de bond verplicht indien je wilt deelnemen aan bondstoernooien. 

Klik hier voor het aanmelden van het lidmaatschap bij de Judo Bond Nederland

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortingsregeling Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Limburg

Klik hier voor een voorbeeldfactuur waar je rekening mee moet houden!

Binnen de gemeente waar u gevestigd bent zijn zowel Stichting Leergeld Parkstad, Jeugdsportfonds Limburg als Jeugdcultuurfonds Limburg actief.

Voor gezinnen die een inkomen hebben rond het bijstandsniveau zijn er mogelijkheden om tegemoetkoming te ontvangen in de kosten die je maakt bij o.a. een sportvereniging. De gemeente heeft voor haar inwoners de Kortingsregeling.Vaak hebben ook andere gemeente deze regeling. Vraag ernaar bij je gemeente!

Daar waar de regelingen van de gemeenten tekort schieten kun je een beroep doen op de Jeugdsportfonds. Zij vergoeden ook sportlidmaatschappen/sportkleding, maar ook andere activiteiten voor kinderen.

Voor meer informatie bel je met Jeugdsportfonds Limburg
Algemene vragen: [email protected]
Telefoonnummer: 0650904504

met de volgende bijlage:

- een kopie van de meest recente loonstrook of uitkeringsoverzicht;

- een kopie ID van uw kind(eren);

- voor welke activiteit u een aanvraag wilt doen en welke kosten daaraan verbonden zijn.