JUDO - EN SPORTVEREGINING SIMPELVELD

Huishoudelijk reglement van Judo en Sportvereniging Banzai

Ieder lid moet steeds zorg dragen voor schone sportkleding ( Gi )

Dat de nagels van handen en voeten kort geknipt zijn

De haren in een paardenstaart.

Meisjes een T-shirt onder het Judo en Jiu Jitsu pak

Zorg voor slippers voordat je de MAT ( Tatami ) opgaat

Het dragen van enige vorm van straatschoeisel in de zaal is niet toegestaan

Het is niet toegestaan om tijdens de trainingen sieraden (bijvoorbeeld kettingen, armbanden, ringen, piercings en dergelijke) te dragen

Tijdens de training cq lessen mag er geen voedsel of snoep genuttigd worden op de MAT ( Tatami )

Zonder toestemming van de trainer is het niet mogelijk met andere Judo of Jiu Jitsu verenigingen te trainen of deelnemen aan wedstrijden.

Stages , seminaars en workshops zijn toegestaan door de Judoka of Jiu Jitsuka van de vereniging.

Tijdens de trainingen zijn bezoekers aan de kant zo stil en zo min mogelijk storend.

Bij aanmelding bij Banzai Simpelveld dient elk lid ook zorg te dragen voor de aanmelding van het bondslidmaatschap Judo Bond Nederland.

Elk nieuw lid wordt verplicht om via automatische incasso de maandelijkse contributie te betalen.

Het lesgeld dient steeds voor het begin van elke maand betaald te zijn; ook tijdens vakanties en erkende feestdagen moeten de lessen worden doorbetaald.

Een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag of contributie achterstand kan worden geroyeerd .

Banzai Simpelveld is niet verantwoordelijk voor het achterlaten, zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.

Voor ongelukken tijdens de trainingen, wedstrijden, demonstraties en clubactiviteiten zal niemand aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deelname gebeurt geheel op eigen risico.

Aansluitend gaat het lid akkoord dat er foto’s van activiteiten en trainingen e.d. op Facebook en Website gepubliceerd worden voor reclame doeleinden van de vereniging.

0